Juridische informatie over de webpagina's van de online winkel lalqueriaonline.com.

De online winkel van www.lalqueriaonline.com wordt beheerd door: Calzados L'Alqueria SL CIF: B98732415 Hoofdadres : Calle Julio Just 48, 46120 Alboraya (Valencia) Spanje. Tel: 963 369 737 toestel 1 E-mail: [email protected]

Object:

Deze website is ontworpen om informatie over de verschillende inhoud en activiteiten aangeboden door de online winkel lalqueriaonline.com openbaar te maken en openbare toegang te verlenen.

Inhoud:

Informatie over producten en diensten die bedoeld zijn voor marketing wordt verstrekt via deze website, die in ieder geval onderworpen zal zijn aan de voorwaarden en bepalingen die te allen tijde uitdrukkelijk worden vermeld en toegankelijk zijn vanaf deze website, evenals de specifieke diensten samen met hun tarieven. , die zullen ook onderworpen zijn aan de verschillende Algemene Gebruiksvoorwaarden van elk van de Diensten die worden aangeboden door de online winkel lalqueriaonline.com.

Toegang en gebruik:

Zowel de toegang tot deze website als het gebruik dat kan worden gemaakt van de informatie en inhoud die erin is opgenomen, is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de persoon die deze uitvoert.

De voorwaarden voor toegang tot deze website zijn onderworpen aan de huidige wetgeving en de principes van goede trouw en rechtmatig gebruik door de gebruiker ervan, waarbij in het algemeen elke vorm van actie ten nadele van de online winkel lalqueriaonline.com of van derden verboden is .

Het gebruik van deze website voor illegale of ongeoorloofde doeleinden wordt als verboden beschouwd, en in het bijzonder op niet-limitatieve basis:

  • Elke vorm van schending van de rechten van derden (recht op privacy, op eigen imago, op geheimhouding in communicatie, op intellectuele en industriële eigendom, gegevensbescherming, enz.)
  • Elk type computervirus, defecte bestanden of andere software of computerprogramma's opnemen of introduceren die schade of ongeoorloofde wijzigingen kunnen veroorzaken aan de inhoud of systemen van welke aard dan ook die toegankelijk zijn via de genoemde website.
  • Het oneigenlijk of ongepast gebruik met betrekking tot de normale werking en het doel van al die diensten die mogelijk zijn opgenomen in de website van de online winkel lalqueriaonline.com

Verantwoordelijkheid:

De online winkel lalqueriaonline.com is onder geen enkele omstandigheid verantwoordelijk voor enige vorm van schade die gebruikers kunnen toebrengen aan deze website, of aan enige andere, als gevolg van illegaal of oneigenlijk gebruik ervan of van de inhoud en informatie die toegankelijk is of wordt verstrekt via deze website .

Onderhoud:

De online winkel lalqueriaonline.com behoudt zich het recht voor om de toegang tot haar website, zonder voorafgaande kennisgeving, op een discretionaire en tijdelijke manier, om technische redenen of van enige andere aard, op te schorten en kan ook eenzijdig zowel de toegangsvoorwaarden als het geheel of een deel wijzigen van de daarin opgenomen inhoud.

De online winkel alqueriaonline.com is niet verantwoordelijk voor de integriteit en waarheidsgetrouwheid van de inhoud van de links naar de websites die toegankelijk zijn vanaf zijn pagina, noch voor inhoud die niet onder toezicht staat van de online winkel alqueriaonline.com.

Handel en virtuele winkel:

In het geval dat via deze website een commerciële activiteit wordt uitgevoerd, zal deze bestaan ​​uit het ontvangen en verzenden van verzoeken met betrekking tot de aangeboden producten en diensten, in ieder geval met inachtneming van de commerciële transacties die plaatsvinden, en in het bijzonder die welke zijn vastgelegd in Wet 7/1996 van 15 januari, betreffende de regulering van de detailhandel met betrekking tot verkoop op afstand, evenals de wetgeving in alles met betrekking tot de algemene contractvoorwaarden. In het geval van het aanvragen van een van de Diensten aangeboden door de online winkel alqueriaonline.com, moet de klant akkoord gaan met de Algemene Voorwaarden voor het leveren van genoemde Diensten met betrekking tot elke specifieke modaliteit, die,

Algemeen:

Voor elke litigieuze kwestie of die betrekking heeft op de website van de online winkel alqueriaonline.com, is de Spaanse wetgeving van toepassing, die bevoegd is voor de beslechting van alle geschillen die ontstaan ​​of verband houden met het gebruik van deze website, de rechtbanken en tribunalen van Spanje.

Toegang tot de website van de online winkel lalqueriaonline.com impliceert aanvaarding van alle vermelde voorwaarden.

lalqueriaonline.com © 2022.